Tuyển dụng

Hãy cùng chúng tôi tạo nên những điều khác biệt.

  • thời gian: Toàn thời gian/ Bán thời gian
  • lương: Thỏa thuận
  • Ứng tuyển ngay

  • thời gian: Toàn thời gian/ Bán thời gian/ Làm việc từ xa
  • lương: Thỏa thuận
  • Ứng tuyển ngay

Thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược marketing, quản trị website, tiếp cận khách hàng.

Thúc đẩy và tạo ra doanh số, quản lý quá trinh kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành thạo ASP.NET, MVC 5, DevExpress, SQL server, mysql, CSS3, HTML5, Javascript, JQuery.

Tổ chức và triển khai các dự án, là cầu nối giữa khách hàng và bộ phận kỹ thuật.