Tuyển dụng

Hãy cùng chúng tôi tạo nên những điều khác biệt.

Công ty Change INTERACTION - Phòng Kinh Doanh Phần Mềm đang cần tuyển gấp.

  • thời gian: Toàn thời gian cố định
  • lương: 6.000.000 - 10.000.000
  • Ứng tuyển ngay

Tổ chức và triển khai các dự án, là cầu nối giữa khách hàng và bộ phận kỹ thuật.

Thành thạo ASP.NET, MVC 5, DevExpress, SQL server, mysql, CSS3, HTML5, Javascript, JQuery.

Am hiểu các nguyên tắc thiết kế hiện đại như Material design, Flat design, Minimalism, ...

Thúc đẩy và tạo ra doanh số, quản lý quá trinh kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược marketing, quản trị website, tiếp cận khách hàng.