News03/07/2023

4 tính năng quan trọng chưa được tích hợp trong GA4

4 tính năng quan trọng chưa được tích hợp trong GA4

Mặc dù trong thời gian tới, GA4 sẽ là lựa chọn duy nhất cho nhiều website, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Google Analytics 4 vẫn đang trong quá trình phát triển. Và một số tính năng bạn vẫn quen sử dụng ở công cụ Universal Analytics vẫn chưa được cập nhật trên GA4. 

Chế độ xem (View) 

Trong Universal Analytics, bạn có thể chia dữ liệu thành các tập con khác nhau để kiểm soát báo cáo một cách chi tiết. Trong Google Analytics 4, không có chế độ xem, mà bạn sẽ sử dụng báo cáo so sánh hoặc xây dựng báo cáo khám phá để quản lý dữ liệu.

Một số tính năng sử dụng chế độ xem trong Universal Analytics mà không có trong GA4 gồm:

  • Mỗi chế độ xem có thể cài đặt múi giờ riêng.
  • Bạn có thể loại trừ tham số truy vấn URL.
  • Chế độ xem có tùy chọn loại trừ lưu lượng từ các bot và spider đã biết.
  • Bạn có thể theo dõi tìm kiếm trên trang web.
  • Quản lý quyền truy cập và phân quyền người dùng cho mỗi chế độ xem.

Chú thích (Annotations)

Chú thích là một tính năng quan trọng trong Universal Analytics. Chúng cho phép bạn tạo các ghi chú tùy chỉnh để đính kèm vào dữ liệu phân tích của bạn. Bạn có thể gán chú thích cho các ngày cụ thể và cung cấp các quyền truy cập khác nhau (ví dụ: công khai hoặc riêng tư). 

Chú thích rất hữu ích để ghi lại các sự kiện đặc biệt không thể hiện trong dữ liệu và giải thích những thay đổi trong dữ liệu đã được ghi lại. Ví dụ: gửi thư thông báo qua email, sự kiện đặc biệt như ngày Lễ, Tết, quảng cáo tích cực/ tiêu cực của doanh nghiệp.... Sử dụng chú thích sẽ cung cấp ngữ cảnh quan trọng cho dữ liệu và biến nó thành thông tin hữu ích mà bạn có thể xem lại sau này.

Chú thích xuất hiện dưới dạng các biểu tượng bong bóng nhỏ ở cuối biểu đồ trong Universal Analytics.
Chú thích xuất hiện dưới dạng các biểu tượng bong bóng nhỏ ở cuối biểu đồ trong Universal Analytics.

Trình bày báo cáo (Report Presentation)

Mặc dù Google Analytics 4 có một thư viện báo cáo phong phú và khả năng tạo báo cáo khám phá chi tiết, nhưng đôi khi chúng quá đơn giản hoặc quá phức tạp để thiết lập cho nhiều người dùng.

Các báo cáo trong Universal Analytics có một số tính năng mà hiện không còn tồn tại trong Google Analytics 4, như vẽ các dòng trên biểu đồ, chọn mục tiêu cụ thể trên biểu đồ hoặc thay đổi cách hiển thị dữ liệu (theo ngày, tuần, tháng).

UA cho phép tuỳ chọn hiển thị báo cáo
UA cho phép tuỳ chọn hiển thị báo cáo theo thời gian

Thuộc tính và chỉ số (Dimensions & Metrics)

Thuộc tính và chỉ số đã được cải tiến trong Google Analytics 4, vì chúng đã được xây dựng từ đầu để xử lý cấu trúc mới dựa trên sự kiện. Kết quả là một số chiều và chỉ số đã thiếu hoặc thay đổi trong GA4 trong một thời gian dài và đang được thêm dần.

Một ví dụ nổi tiếng về điều này là Tỷ lệ thoát, đã được loại bỏ khỏi GA4 từ đầu và thay thế bằng Tỷ lệ tương tác. Tuy nhiên, sau đó nó đã được thêm lại do sự yêu cầu phổ biến từ người dùng phân tích và tính hữu ích chung như một chỉ số báo cáo.

Ngoài ra, so với Universal Analytics, Data API của Google Analytics 4 thiếu một số chức năng của Reporting API của UA, chẳng hạn như một số chiều và chỉ số tiêu chuẩn có sẵn trong giao diện của GA4 nhưng không có trong Data API. Điều này làm khó khăn trong việc tạo bảng điều khiển và báo cáo bằng Data API.

Ví dụ, trong Looker Studio, việc thiếu Goal Completions như một metric đồng nghĩa với việc không thể xây dựng bảng chuyển đổi mà không cần sửa đổi đáng kể và sâu sắc về trường, bảng và có thể thậm chí cả Google Tags ban đầu trong Google Tag Manager. Vì chuyển đổi hiện được phân loại như các sự kiện, chúng bị giới hạn bởi quy tắc tổng hợp dữ liệu, hạn chế cách mà chúng có thể được báo cáo.

Tin tức công nghệ mới bạn nên biết.

Đừng quên kiểm tra hộp thư mỗi tuần để cập nhật thông tin hữu ích và hoàn toàn miễn phí từ Change INTERACTION nhé!